EPC

Asbestattest bij verkoop

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Vanaf 23 november 2022 (datum compromis) is het verplicht om bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 over een asbestattest te beschikken. De makelaar of notaris neemt de informatie uit het asbestattest op in het compromis en uiteindelijk in de notariële akte. 

Bij verhuur moet de eigenaar verplicht een kopie van het asbestattest bezorgen aan de (nieuwe) huurders als een asbestattest beschikbaar is.

 

Meer informatie over het asbestattest vind je op de website van OVAM


 

Waarom buro brouillard?

Als gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) mogen wij de inventarisatie voor een geldig asbestattest uitvoeren. Dit gebeurt volgens het inspectieprotocol van de OVAM. Vervolgens bezorgt OVAM een geldig asbestinventarisattest af. 

Neem vrijblijvend contact op.