EPC

Contacteer vrijblijvend Joren Brouillard


Joren BROUILLARD

Smeyskenstraat 75
B-9200 Baasrode
 
BTW BE 0772 897 483
 
Uw persoonsgegevens worden door buro brouillard verwerkt, voor klantenbeheer op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, en dit steeds met de nodige deontologie in acht genomen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op een toekomstige dienstverlening, volstaat het ons dat mee te delen: joren@brouillard.be. Via dit mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.