EPC

Wat is EPB?

EPB berekenen

Wilt u graag uw EPB berekenen? Bij het bouwen of verbouwen in Vlaanderen is het cruciaal om de verplichte energieprestatieregelgeving, of EPB (Energieprestatie en binnenklimaat), te respecteren. Deze regelgeving schrijft strenge eisen voor op het gebied van isolatie, installaties, ventilatie en overhitting. buro brouillard is er om u te begeleiden en te verzekeren dat uw project aan alle voorschriften voldoet, met expertise in zowel het berekenen van de EPB als de EPB-keuring en het EPB-rapport.

Professioneel EPB berekenen voor geslaagde projecten

Als u voldoet aan de twee voorwaarden – dat de regelgeving van toepassing is op gebouwen met klimaatbeheersing (dus verwarmd of gekoeld) en waarvoor een vergunningsaanvraag of melding gedaan wordt, is een EPB-keuring verplicht. Onze energiedeskundige staan we klaar om uw project grondig te inspecteren en het vereiste EPB-rapport te versterken. Indien het gebouw voldoet aan elk van de volgende voorwaarden, wordt het door ons beschouwd als een geklimatiseerd gebouw, wat met name relevant is voor EPB-renovaties.

Altijd geklimatiseerd

Wij begrijpen dat sommige gebouwen door de energieprestatieregelgeving als geklimatiseerd worden beschouwd, zelfs als ze dat in werkelijkheid niet zijn. Indien het gebouw voldoet aan elk van de volgende voorwaarden, beschouwen wij het als een geklimatiseerd gebouw:

  • Het wordt bewoond
  • Er wordt gewerkt
  • Er wordt gelogeerd
  • Er wordt gesport
  • Er wordt gewinkeld

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen woningen, kantoren, hotels of andere functies zolang het gebouw geen industrieel of landbouwgebouw is. In sommige gevallen is het lastig om te bepalen of een gebouw al dan niet geklimatiseerd zal worden, vooral wanneer de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (of melding) nog niet bekend is. Dit heeft invloed op diverse aspecten van het project, waaronder het verplicht berekenen van de EPB en het opmaken van een EPB-keuring of EPB-rapport.

 

Meer informatie over EPB op de website van de overheid

 

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Laat ons uw EPB berekenen en EPB-keuring en EPB-rapport verzorgen, en zet de eerste stap naar een project dat voldoet aan de voorschriften, uw visie en doelen. Naast het berekenen van de EPB, bieden wij ook expertise op het gebied van EPC-label berekeningen. Ontdek al onze diensten en wij helpen u graag veder. Neem contact op met onze experts en vraag een vrijblijvende offerte aan.

Waarom buro brouillard?

De EPB-regelgeving is complex en verandert elk jaar. Als EPB-verslaggever volgen we die heel nauwkeurig op.
Met buro brouillard kiest u voor expertise en betrouwbaarheid. Het is bij ieder project mogelijk om op verschillende manieren aan de EPB-eisen te voldoen.
Bij buro brouillard staan uw mogelijkheden en wensen steeds voorop.
Daarom gaan we graag met u in gesprek om uw individuele situatie in kaart te brengen.

Neem vrijblijvend contact op.