EPC

Wat is EPB?

Wat is EPB?

Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is verplicht om de energieprestatieregelgeving (EPB) te respecteren. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’.
De energieprestatieregelgeving legt eisen (EPB-eisen) op voor isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting.

Twee voorwaarden:
De energieprestatieregelgeving is van toepassing op gebouwen

1. die geklimatiseerd worden (dus verwarmd of gekoeld)
2. en waarvoor een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een melding wordt gedaan.

Altijd geklimatiseerd
Bepaalde gebouwen beschouwt de energieprestatieregelgeving altijd als geklimatiseerd, ook al is dat in werkelijkheid niet zo.
Indien een gebouw aan elk van onderstaande voorwaarden voldoet, beschouwt u het steeds als een geklimatiseerd gebouw:
⇒ het is een gebouw waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, …
⇒ het is geen industrieel of landbouwgebouw.

Als bij een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (of melding) nog niet is gekend of het gebouw na ingebruikname zal worden geklimatiseerd, dan wordt het gebouw beschouwd als geklimatiseerd.

 

Meer informatie over EPB op de website van de overheid

 

Waarom buro brouillard?

De EPB-regelgeving is complex en verandert elk jaar. Als EPB-verslaggever volgen we die heel nauwkeurig op.
Met buro brouillard kiest u voor expertise en betrouwbaarheid. Het is bij ieder project mogelijk om op verschillende manieren aan de EPB-eisen te voldoen.
Bij buro brouillard staan uw mogelijkheden en wensen steeds voorop.
Daarom gaan we graag met u in gesprek om uw individuele situatie in kaart te brengen.

Neem vrijblijvend contact op.